Husabø Skole

Her er vi!

Husabø Skole

Skoleveien 11

4371 Egersund

Tlf. 51 46 10 40


Velkommen til Husabø skole!

Husabø skole er den største skolen i Eigersund kommune. Vi er en 1-7 skole med to klasser på hvert trinn. Det er ca. 310 elever ved skolen og SFO har ca. 100 elever. Vi driver også grunnleggende norskopplæring (GNO) for nye elever med andre morsmål i kommunen.

Informasjon om nytt kjøremønster i forbindelse med bygging av Husabø Ungdomsskole


Som riggområde i byggeperioden vil både byggearealet for nybygg og tomta til tidligere Husabø barnehage, samt veien imellom, bli benyttet. I den forbindelse har vi fått godkjent å stenge Husabøveien mellom krysset Husabøveien/Prestegårdsveien og krysset Husabøveien/Gamle Prestegårdsvei. Det vil medføre nye kjøre- og gangmønstre for busser, biler og gående/syklende i området rundt Husabøskolene.

 

Nyttig informasjon

Her har vi samlet informasjon som vi tenker er nødvendig og nyttig for foresatte, elever og andre.  Ta kontakt dersom dere savner informasjon her.

Instagram

Følg oss gjerne på Instagram for små glimt fra skolehverdagen vår!